Een poes met staatsgeheimen

In april 2011 speelde Toneelvereniging De Rietpluim het avondvullende blijspel ‘Een poes met staatsgeheimen’ (een aap op visite) door Dick van Maasland.

Al zeg je honderd keer “ik bemoei me niet met politiek”, het feit blijft dat de politiek zich dan ongevraagd wel met jou bemoeit. Degene die daar alles over kan vertellen is Emmy, de zus van Alfred Moerman.

Alfred is ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken en als zodanig belast met het geheimhouden van het feit dat de Russische diplomaat Popov bij hem logeert. Maar in de politiek lekt zoiets altijd uit en zodoende komen er allerlei vreemde mensen aan huis: een uiterst behoedzame controleur van het gas, een haai van een typiste, een pinnige hulp in de huishouding met haar vriendje en … oma Bakker. Het ligt voor de hand dat alles wat maar fout kan gaan ook echt helemaal fout gaat.

In dit blijspel zagen we Alfred Rongen als Alfred Moerman, Ada Egbers als Zus Moerman, Denise als Tanja, Henk Hagen als de heer Krent, Kees van der Wolk als de heer Popov, Maike Van Den Heuvel als Rika, Tim Koelink als Pummy, Miranda van Lidth de Jeude als Truus van Ameronge en Jannie van Zeland als Opoe Bakker. Regie was in handen van Marion Posthuma, Marja Kok was de souffleuse en Helma Starink de grimeur.

Bekijk de foto’s van dit stuk >>