Broeders bij nonnen, waar zijn we aan begonnen?

Het kloosterleven is mooi, maar zwaar. Daar zijn de zusters van de ‘Heilige Hart’ orde het helemaal over eens. Ze leven armoedig en werken van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Maar nog is Moeder Overste niet tevreden. Dan krijgen de nonnen bericht van het bisdom, dat het erg slecht gaat met alle kloosters. Zo slecht zelfs, dat de zusters om te bezuinigen hun klooster moeten gaan delen met een broederorde.

De samenwerking tussen de broeders en nonnen verloopt prima, maar moederoverste is in alle staten. Zij ziet haar opgebouwde imperium verdwijnen als sneeuw voor de zon en ook de op handen zijnde verbouwingen zijn haar een doorn in het oog. Ze zet alles op alles om de broeders weer weg te krijgen en middels list en bedrog lijkt het haar nog te gaan lukken ook. Pas aan het eind van dit kolderieke stuk volgt de ontknoping die even verrassend als weerzinwekkend is. Zijn oversten en bisschoppen onaantastbaar of heeft bidden toch nog zin?

De Rietpluim bracht ‘Broeders bij nonnen, waar zijn we aan begonnen’ door Willem de Groot op de planken in april 2005.