Baron Pier

Het thema van dit stuk is: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. De gescheiden baron Pierre en z’n ex-vrouw Truus hebben door hun drukke werkzaamheden geen tijd voor hun volwassen dochter. Als die dan ook thuis komt vertellen dat ze plotseling is getrouwd breekt een lichte paniek uit en ook bij beide ouders een schuldgevoel. Bij de (adelijke) familie valt het echter heel erg fout. Het oudste familielid (tante Eickje) spreekt er schande van en is niet van plan het er bij te laten zitten! Dan beginnen de meest dwaze verwikkelingen en misverstanden.

Toneelvereniging De Rietpluim zette ‘Baron Pier’ in 2004 op de planken.